Privacy policy

easyusenet gelooft in een open beleid inzake welke informatie wij verzamelen en waarvoor wij deze informatie gebruiken, zodat onze abonnees zich volledig bewust zijn van onze praktijken en er op kunnen vertrouwen dat hun privacy wordt gewaarborgd bij easyusenet. Het Privacybeleid omschrijft de informatie die wij verzamelen en hoe wij deze informatie gebruiken. easyusenet heeft zich er toe verplicht om te waarborgen dat de privacy van onze abonnees wordt gerespecteerd. Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen teneinde te waarborgen dat enige verzamelde gegevens privé zal blijven en dat wij nooit enige informatie die wij hebben verzameld aan enige derde zullen bekend maken, tenzij dit is vereist voor onze bedrijfsactiviteiten, door een gerechtelijke verordening of onder Nederlands recht.

   

Informatie die wordt verzameld bij het gebruik van onze website

Bij het bezoeken van onze website of enige andere website, wordt bepaalde informatie automatisch verzameld, zoals uw IP-adres, de pagina's die u bezoekt, en de tijd en datum van uw bezoek. Wij gebruiken de bovenstaande informatie uitsluitend voor analysedoeleinden, zoals het controleren van het aantal bezoeken die wij op onze website ontvangen. Deze informatie zal niet worden gebruikt om u als persoon te kunnen identificeren. Als een potentiële klant ons contacteert via onze website, zal enige informatie die u bewust hebt verstrekt (naam, vragen, e-mailadres enz.), in ons systeem worden bewaard zo dat ons personeel uw vragen kan afhandelen. Wij kunnen uw e-mailadres ook gebruiken om enige speciale aanbiedingen of nieuws van of over ons bedrijf te versturen waarvan wij van mening zijn dat dit voor u van belang kan zijn. Wij zullen nooit enige gegevens aan een derde verkopen of bekendmaken.

   

De informatie die wordt verzameld als u zich voor onze services inschrijft

Als u zich inschrijft voor onze services, is er bepaalde informatie die wij moeten verzamelen, zoals uw naam, adres, e-mailadres en betalingsgegevens. Wij zijn verplicht om bovenvermelde informatie te verzamelen voor administratieve en betalingsdoeleinden. Uw betalingsgegeven zullen worden verstrekt aan onze betalingsverwerker zodat zij uw betaling namens ons kunnen verwerken. Als een klant ons contacteert via onze website, zal enige extra informatie (vragen, technische informatie enz.) die u bewust hebt verstrekt in ons systeem worden bewaard zo dat ons personeel uw vragen kan afhandelen. Wij kunnen uw e-mailadres ook gebruiken om enige speciale aanbiedingen of nieuws van of over ons bedrijf te versturen waarvan wij van mening zijn dat dit voor u van belang kan zijn. Wij zullen uw gegevens nooit aan een derde verkopen of bekendmaken tenzij dit strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten.

   

Informatie die wordt verzameld bij het gebruik van onze Usenet service

Als u zich toegang verschaft tot onze Usenet service, bent u verplicht om een geldige gebruikersnaam en geldig wachtwoord in te voeren, voordat u gebruik kunt maken van onze service. Telkens als u verbinding maakt met onze Usenet servers dient u deze informatie te verstrekken. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt ter verificatie of u toegang tot onze service kunt krijgen en welk servicetype voor u beschikbaar is. Deze informatie hoeft in principe slechts éénmalig in onze newsreader te worden ingevoerd en wordt automatisch verzonden naar onze Usenet service zodra u verbinding maakt. Bovendien zullen wij, zodra u zich aanmeldt, uw IP-adres opslaan. Deze informatie wordt gebruikt teneinde te waarborgen dat onze accounts uitsluitend voor persoonlijk gebruik worden gebruikt en niet worden doorverkocht of worden gedeeld met anderen. Wij bewaken uw toegang tot usenet niet en houden dit ook niet bij, tenzij dit wettelijk van ons wordt verlangt. Wij kunnen echter wel de hoeveelheid gegevens die u verzendt, bijhouden voor administratieve doeleinden.